Solitude

นิทรรศการ Solitude

โดย ชวัลวิทย์ สีมาเอกรัตน์

11 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2562

ชวัลวิทย์ สีมาเอกรัตน์ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมที่นิยามตนเองว่าเป็นเพียงนักสำรวจไม่ใช่นักสร้างสรรค์ จากอาการของโรควิตกกังวลของตัวเองนำให้ชวัลวิทย์สนใจที่จะมองลึกลงไปภายในตนเอง สังเกตุ สำรวจพฤติกรรมและสภาวะจิตใจของตนเองและคนรอบข้างอยู่เสมอๆในนิทรรศการ Solitude ชวัลวิทย์พยายามชักชวนให้ผู้ชมตั้งคำถาม ตรวจสอบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะรอบตัว ผ่านผลงานการวาดเส้นที่สื่อสารความรู้สึกบางอย่างที่ไม่สามารถพูดออกได้แก่ผู้ชม

นิทรรศการ Solitude ของชวัลวิทย์ ได้แรงบัลดาลใจมาจากชีวิต พฤติกรรมของเขาและภาพยนต์ของ จาง อี้ โหว การสื่อสารของเขาผ่านผลงานศิลปะ จะก่อให้เกิดคำถามแก่ผู้ดูว่าจริงๆแล้ว “เราคือใคร”

เกี่ยวกับ MANY CUTS ART SPACE
Many Cuts Art Space หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ หลายริ้วอาร์ทสเปซ ตั้งอยู่บนพื้นที่ใจกลางเมืองของจังหวัด ฉะเชิงเทรา หรือเมืองแปดริ้ว หลายริ้วอาร์ทสเปซก่อตั้งโดยกลุ่มคนทำงานศิลปะ และอาจารย์สอนภาควิชา ศิลปะในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีจุดมุ่งหมายในการเป็นพื้นที่เพื่อศิลปะร่วมสมัย และการศึกษาเพื่อชุมชนแห่งนี้ หลายริ้ว อาร์ทสเปซมีความมุ่งหมายในการก่อร่างสร้างพื้นที่เพื่อศิลปะ การทำงานสร้างสรรค์ และการศึกษาขึ้น โดยมีความตั้งใจในการเป็นหมุดหมายสำคัญในการสร้างชุมชนศิลปะขึ้นในพื้นที่ และแวดวงศิลปะร่วมสมัย ไทย

เกี่ยวกับศิลปิน

ชวัลวิทย์ จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เติบโตมาในครอบครัวชาวจีนและชื่นชอบภาพยนตร์ จาง อี้ โหมว  ชวัลวิทย์เริ่มสนใจสำรวจพฤติกรรมและจิตใจตัวเองและคนรอบข้างตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็ก กิจกรรมบางอย่างที่เขารู้สึกกระอักกระอ่วนต่อมามันได้ถูกพยายามหาคำตอบจากการอ่านหนังสือทางจิตวิทยาและปรัชญาจำนวนมาก ความสนใจของเขาต่อพฤติกรรมของคน ต่อภาพยนต์รวมถึงสิ่งรอบๆตัวทำให้เขาเริ่มลงมือสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านการวาดเส้นดิจิตอล การถ่ายภาพและเผยแพร่ในอินสตราแกรม  ของตัวเองก่อนจะเป็นผลงานชุด Solitude เค้ามักจะตั้ง คำถามต่อเรื่องของชีวิต จิตใจ และพฤติกรรมกับตัวเอง หรือหากเขาได้พูดคุยกับใคร การพูดคุยในประเด็นเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่ชวัลวิทย์ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก รวมถึงการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในภาควิชาจิตวิทยาของเขาในอนาคต ล้วนเป็นการต้องการหาคำตอบต่อตนเองทั้งสิ้น

%d bloggers like this: