Pollen

นิทรรศการ เรณู (Pollen)

โดย ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข

ภัณฑารักษ์ :  ไลลา พิมานรัตน์

17 มกราคม – 3 มีนาคม พ.ศ. 2561

ทรัพย์มณีนับเป็นศิลปินหญิงรุ่นใหม่ที่น่าสนใจ เธอเป็นศิลปินที่ศึกษาการทำงานศิลปะด้วยตัวเอง และไม่เคยผ่านการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยศิลปะ หากจบการศึกษาจากสาขาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เธอเริ่มทำงานศิลปะอย่างจริงจังในช่วงปี 2009 เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ การทำงานศิลปะของทรัพย์มณีเปรียบดังการเยียวยาตัวเอง ผลงานศิลปะส่วนใหญ่ของทรัพย์มณีได้รับแรงบันดาลใจจากความงามในธรรมชาติ รวมทั้งแนวคิดเชิงสถาปัตยกรรม

ในนิทรรศการล่าสุดทรัพย์มณีสนใจและหลงใหลในความงาม และความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ โดยในครั้งนี้ เธอสนใจในสิ่งเล็กๆอย่างละอองเรณูที่นับเป็นต้นกำหนดของชีวิต และเกิดเป็นผลงานในนิทรรศการที่มีความงามในแบบฉบับของเธอเอง

“มันจะยิ่งใหญ่ได้แค่ไหนแล้วจะเล็กที่สุดได้เพียงใด? 

สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ สัตว์ สิ่งมีชีวิตและไม่มีตามธรรมติ เหล่านี้ได้ซึมซับเข้าสู่ตัวเราผ่านการเฝ้าสังเกตด้วยความสงสัย รูปร่างรูปทรง หน้าที่การทำงาน จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุด ถูกแปลเปลี่ยนเป็นความรู้สึกแตกต่างหลากหลาย ซับซ้อน ลึกลับ อบอุ่น และสุขสงบ โดยแสดงออกผ่านสีสัน รูปทรง ความอิสระเป็นพิเศษของเทคนิคสีน้ำ ด้วยหวังเพียงเพื่อตอบความรู้สึกภายในของตัวเอง ถึงแม้ได้แค่บางส่วนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ตาม 

ธรรมชาติยิ่งใหญ่ก็จริง แต่เมื่อได้พินิจถึงสิ่งละอันพันละน้อยรอบๆตัวก็รู้สึกได้ทันที่ว่า มันไม่ใหญ่เกินกว่าหัวใจเราจะสัมผัสได้”  

ทรัพย์มณีกล่าว 

เกี่ยวกับ MANY CUTS ART SPACE
Many Cuts Art Space หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ หลายริ้วอาร์ทสเปซ ตั้งอยู่บนพื้นที่ใจกลางเมืองของจังหวัด ฉะเชิงเทรา หรือเมืองแปดริ้ว หลายริ้วอาร์ทสเปซก่อตั้งโดยกลุ่มคนทำงานศิลปะ และอาจารย์สอนภาควิชา ศิลปะในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีจุดมุ่งหมายในการเป็นพื้นที่เพื่อศิลปะร่วมสมัย และการศึกษาเพื่อชุมชนแห่งนี้ หลายริ้ว อาร์ทสเปซมีความมุ่งหมายในการก่อร่างสร้างพื้นที่เพื่อศิลปะ การทำงานสร้างสรรค์ และการศึกษาขึ้น โดยมีความตั้งใจในการเป็นหมุดหมายสำคัญในการสร้างชุมชนศิลปะขึ้นในพื้นที่ และแวดวงศิลปะร่วมสมัย ไทย

เกี่ยวกับศิลปิน

ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข นับเป็นศิลปินหน้าใหม่ที่น่าสนใจ เธอจบการศึกษาจากสาขาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เธอเริ่มทำงานศิลปะอย่างจริงจังในช่วงปี 2009 เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ ทรัพย์มณีนับเป็นศิลปินที่ศึกษาด้วยตัวเอง เธอไม่เคยผ่านการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยศิลปะ ผลงานของเธอได้รับเเรงบันดาลจากความงามในธรรมชาติ และสื่อสารผ่านการใช้สีสันที่สดใส ได้อย่างน่าสนใจบางส่วนของนิทรรศการเดี่ยวล่าสุดของเขา ได้แก่ นิทรรศการ Supmanee’s Art in Nature ที่หอศิลป์จามจุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (พ.ศ. 2560) นิทรรศการ  A Little More ที่แคสเซียแกลเลอรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (พ.ศ. 2559) นิทรรศการ My Nest ที่ The Meeting Room Art and Cafe จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย (พ.ศ. 2558) เทศกาลศิลปะ  International branch of 2015 World Watercolor Triennale ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (พ.ศ. 2558) เทศกาลศิลปะ Pennsylvania Watercolor Society,” the Pennsylvania Watercolor Society’s 35th International Juried Exhibition” ที่พิพิธภัณฑ์รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2557) นิทรรศการ Dwelling in my mind ที่แคสเซียแกลเลอรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (พ.ศ. 2557) เป็นต้น

%d bloggers like this: