CITYSCAPE vol.1

CITYSCAPE vol.1

Artist : Alex Face , Arjinjonathan Arjinkit , Noraset Vaisayakul , Utai Nopsiri

Curator : Lyla  Phimanra

ศิลปินทั้งสี่คนในนิทรรศการล้วนมีความเชื่อมโยงกับจังหวัดแห่งนี้แตกต่างกันไป อเล็กซ์ เฟซ ศิลปินสตรีทอาร์ทที่เป็นที่รู้จักกันดีกับผลงานเด็กหญิงสามตา หรือหนูน้อยมาร์ดี จะนำมุมมองความทรงจำเกี่ยวกับภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากพื้นที่อำเภอบางประกงที่เป็นบ้านเกิดของอเล็กซ์ เฟซ และมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ล่าสุด ณ พื้นที่ที่ตั้งของหลายริ้ว อาร์ทสเปซ นรเศรษฐ์ ไวศยกุล นับเป็นศิลปินอีกหนึ่งคนที่ผ่านการย้ายถิ่นฐานมาหลายครั้ง ก่อนที่จะย้ายกลับมาอาศัยและทำงานศิลปะเต็มตัวที่อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา บ้านเกิดของเขา ในนิทรรศการนี้นรเศรษฐ์นำมุมมองเชิงประวัติศาสตร์ เรื่องเล่าทางความเชื่อ และความทรงจำ มาร้อยเรียงผ่านผลงานการจัดวางวีดีโอ อุทัย นพศิริเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เติบโตมาจากย่านชนบทของจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลงานประติมากรรมไม้ของอุทัยย้อนความไปถึงความทรงจำในวัยเด็กที่มีพ่อเป็นช่างไม้ บวกกับการนำหลักปรัชญาทางพุทธศาสนาเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการทำงาน อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ นับเป็นศิลปินคนเดียวในนิทรรศการที่ไม่ได้เกิดหรือเติบโตที่จังหวัดฉะเชิงเทราแห่งนี้ เเต่เข้ามามีความข้องเกี่ยวกับเมืองแปดริ้วนับตั้งเเต่มารับตำแหน่งอาจารย์สอนศิลปะที่มหาวิทยาลัยท้องถิ่นภายในจังหวัด อาจิณโจนาธานนำสีสันสดใสและจัดจ้านอันเป็นเอกลักษณ์ของเขา มาประยุกต์ใช้กับผลงานประติมากรรมไข่ ที่มีนัยแฝงไปถึงประเด็นทางสังคม ความเชื่อ และเศรษฐกิจ

The fours artists share their background related with Pad Riew city in different ways. Alex Face is a renowned Thai street artist; he is best known with the three-eye girl character or Mardi. Alex Face’s latest work will be featured on the public area of Many Cuts Art Space building along with his past works. Noraset Vaisayakul, he is best known with his conceptual art practice. After many relocations, he has moved back to settle at his hometown, Chachoengsao, and work as a full-time artist. Noraset brings together ideas around historical context, memory and narrative through video installation. Utai Nopsiri was born and grew up in the remote area of the city. His remarkable wood sculpture is inspired by the Buddhism philosophy, and could also trace back to his childhood memory as a carpenter’s son. While Arjinjonathan Arjinkit is the only one who is not a local, he has been involved with the city since taking his position as a full time lecturer at local University. In this exhibition, Arjinjonathan employs his signature vibrant colors with the egg sculpture. His egg sculpture resonates the idea of social condition, belief, and economy of the city and the country at large.

เกี่ยวกับ MANY CUTS ART SPACE
Many Cuts Art Space หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ หลายริ้วอาร์ทสเปซ ตั้งอยู่บนพื้นที่ใจกลางเมืองของจังหวัด ฉะเชิงเทรา หรือเมืองแปดริ้ว หลายริ้วอาร์ทสเปซก่อตั้งโดยกลุ่มคนทำงานศิลปะ และอาจารย์สอนภาควิชา ศิลปะในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีจุดมุ่งหมายในการเป็นพื้นที่เพื่อศิลปะร่วมสมัย และการศึกษาเพื่อชุมชนแห่งนี้ หลายริ้ว อาร์ทสเปซมีความมุ่งหมายในการก่อร่างสร้างพื้นที่เพื่อศิลปะ การทำงานสร้างสรรค์ และการศึกษาขึ้น โดยมีความตั้งใจในการเป็นหมุดหมายสำคัญในการสร้างชุมชนศิลปะขึ้นในพื้นที่ และแวดวงศิลปะร่วมสมัย ไทย

เกี่ยวกับภัณฑารักษ์

เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2529 ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ไลลา พิมานรัตน์ จบการศึกษาจากภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2551) ปัจจุบันเป็นภัณฑารักษ์อิสระ และเป็นผู้ก่อตั้งไลลาแกลเลรี่ จังหวัดเชียงใหม่ บางส่วนของผลงานนิทรรศการที่ผ่านมาได้แก่ CITYSCAPE vol. 1 ที่หลายริ้วอาร์ทสเปซ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย (พ.ศ. 2560) นิทรรศการ VARIATION ที่ไลลาแกลเลอรี จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2559) นิทรรศการ Silent No More ที่ไลลาแกลเลอรี จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2558) นิทรรศการ messages from nowhere to nowhere ที่ไลลาแกลเลอรี จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2558) นิทรรศการ FLASHBACK อารยา ราษฎจำเริญสุข ฤกษ์ฤทธิ์ตีระวานิช อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล มณเฑียร บุญมา และชัย ศิริ ที่ไลลาแกลเลอรี จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2558) นิทรรศการ TRANCE ที่แกลเลอรี่เวอร์ กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2556) เป็นต้น

%d bloggers like this: