เมื่อฉันกลับบ้าน

นิทรรศการเมื่อฉันกลับบ้าน ( When I’m coming back home)

โดย เบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศ

18 มกราคม – 3 มีนาคม พ.ศ.2563

เบญจรงค์เกิดและเติบโตขึ้นที่อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนที่จะย้ายออกไปเพื่อไปศึกษาต่อเมื่อ 20 กว่าปีก่อน เบญจรงค์ได้กลับมาคลุกคลีและใช้เวลาที่จังหวัดฉะเชิงเทราอีกครั้งเมื่อเข้ารับตำแหน่งอาจารย์ พิเศษที่สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผลงานสีน้ำ ชุดนี้เกิดจากการที่เขาได้กลับมาใช้เวลาที่จังหวัดฉะเชิงเทราอีกครั้ง ในนิทรรศการประกอบไปด้วยภาพสถานที่ที่ ผูกพันกับชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งสถานที่ที่เป็นที่รู้จักกันดี อาทิ เช่น วัดโสธรวรารามวรวิหาร หรือที่รู้จักกันดี ในชื่อ วัดหลวงพ่อโสธร วัดวาอารามอื่นๆ รวมไปถึงภาพการใช้ชีวิตของชุมชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา

เกี่ยวกับ MANY CUTS ART SPACE
Many Cuts Art Space หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ หลายริ้วอาร์ทสเปซ ตั้งอยู่บนพื้นที่ใจกลางเมืองของจังหวัด ฉะเชิงเทรา หรือเมืองแปดริ้ว หลายริ้วอาร์ทสเปซก่อตั้งโดยกลุ่มคนทำงานศิลปะ และอาจารย์สอนภาควิชา ศิลปะในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีจุดมุ่งหมายในการเป็นพื้นที่เพื่อศิลปะร่วมสมัย และการศึกษาเพื่อชุมชนแห่งนี้ หลายริ้ว อาร์ทสเปซมีความมุ่งหมายในการก่อร่างสร้างพื้นที่เพื่อศิลปะ การทำงานสร้างสรรค์ และการศึกษาขึ้น โดยมีความตั้งใจในการเป็นหมุดหมายสำคัญในการสร้างชุมชนศิลปะขึ้นในพื้นที่ และแวดวงศิลปะร่วมสมัย ไทย

Opening Exhibition

%d bloggers like this: