คุยไป-ทำไปกับพิทักษ์ ปิยะพงษ์

นิทรรศการ คุยไป-ทำไปกับพิทักษ์ ปิยะพงษ์

โดย พิทักษ์ ปิยะพงษ์

16 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2561 

Many Cuts Art Space ภูมิใจเสนอนิทรรศการเขียนภาพสดของศิลปินเพื่อชีวิต พิทักษ์ ปิยะพงษ์ และศิลปินรับเชิญ 

ตลอด ๔๔ ปีของการทำงานศิลปะมีการแสดงงานนิทรรศการร่วมกับกลุ่มศิลปินกรุงเทพและศิลปินอิสระ ทั้งในและนอกประเทศมากมายทั้งด้านการออกแบบโฆษณาให้กับบริษัทต่างๆ งานจิตรกรรม การสร้างสรรค์ผลงานแบบ Expressionist , Abstract และ Semi-Abstract ซึ่งเป็นประเภทงานที่ชอบเป็นการส่วนตัว เนื่องจากได้เห็นพลังทางอารมณ์และความคิดของเขา ผ่านการตวัด กรีด ปาด ป้าย สะบัดพู่กัน และความหลากหลายของสี ภาพที่ซ่อนเรื่องเหล่านี้มีพลังเสมอมา พิทักษ์ ปิยะพงษ์ จะตื่นมาออกแบบงานตั้งแต่เช้าตรู่ รวมทั้งสร้างสรรค์บทกวีและบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ พอสว่างก็เริ่มทำงานวาดภาพไปจนถึงเที่ยงวัน หากยังมีอารมณ์ต่อเนื่องก็จะวาดภาพต่อหรือออกไปพบปะเล่นหมากรุกกับชาวบ้านในชุมชน

“สำหรับผมแล้ว ศิลปะต้องอิสระเพราะสะท้อนมนุษย์ พอใจไป ก็สะบัดแปรงไปเลย การทำงานศิลปะเพื่อสังคมเป็นงานที่ต้องเอาชีวิตและหัวใจทำอยู่แล้ว และศิลปะต้องกว้างกว่า ไพศาลกว่า ต้องไม่ยอมจำนนต่อกรอบเพราะเรารับใช้ประชาชนและสังคมส่วนใหญ่”

ความอิสระทางความคิดของพิทักษ์ ปิยะพงษ์ การสร้างสรรค์งานอันทรงพลัง เพื่อกระตุ้นความคิดของผู้ชมและการเล่าเรื่องของบริบทสังคมในยุคสมัยต่างๆนี่คือการตกผลึกทางความคิดที่แสนคมคายและสะบัดออกมาให้เป็นภาพวาดที่ชวนคิดมาตลอด

เกี่ยวกับ MANY CUTS ART SPACE
Many Cuts Art Space หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ หลายริ้วอาร์ทสเปซ ตั้งอยู่บนพื้นที่ใจกลางเมืองของจังหวัด ฉะเชิงเทรา หรือเมืองแปดริ้ว หลายริ้วอาร์ทสเปซก่อตั้งโดยกลุ่มคนทำงานศิลปะ และอาจารย์สอนภาควิชา ศิลปะในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีจุดมุ่งหมายในการเป็นพื้นที่เพื่อศิลปะร่วมสมัย และการศึกษาเพื่อชุมชนแห่งนี้ หลายริ้ว อาร์ทสเปซมีความมุ่งหมายในการก่อร่างสร้างพื้นที่เพื่อศิลปะ การทำงานสร้างสรรค์ และการศึกษาขึ้น โดยมีความตั้งใจในการเป็นหมุดหมายสำคัญในการสร้างชุมชนศิลปะขึ้นในพื้นที่ และแวดวงศิลปะร่วมสมัย ไทย

เกี่ยวกับศิลปิน

พิทักษ์ ปิยะพงษ์ สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยเพาะช่าง  เริ่มทำงานศิลปะเพื่อสังคมสมัยยังเป็นนักศึกษาในการโฆษณาเพื่อเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองในกลุ่มแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย สะท้อนปัญหาความไม่เป็นธรรมจากอำนาจเผด็จการหรือการทำงานศิลปะเพื่อประชาชน  “….ปี 2516 สถานการณ์ทางการเมืองแรงขึ้น เริ่มสนใจอย่างจริงจัง ทำงานไปด้วย ไม่ร่วมชุมนุมบ่อยจนรู้สึกว่า ศิลปะน่าจะเป็นเรื่องสะท้อนความเป็นอยู่ของมนุษย์มากกว่ามาเขียนหุ่นนิ่งหรือภาพทิวทัศน์ธรรมดา”  

“…ผมเองไม่ได้มองว่า จะไปเป็นกบฏหรือไปทำร้ายใคร มองว่าศิลปะมันควรจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าจะมีประโยชน์ กับตัวตนแต่เพียงอย่างเดียว”

รางวัลเกียรติคุณศิลปินดีเด่นสาขาจิตรกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราประจำปี พ.ศ.๒๕๔๗ รางวัลมนัส เศียรสิงห์ “แดง”ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๙ ศิลปินเกียรติยศทัศนศิลป์ดีเด่นทางด้านสันติภาพ ประชาธิปไตย ความเป็นธรรม

%d bloggers like this: