อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ

เกี่ยวกับศิลปิน อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ เกิดเมื่อปี 1983 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ภาควิชาทัศนศิลป์ (ศิลปะจินตทัศน์) และจบการศึกษาระดับปริญญา โทจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ภาควิชาศิลปะสมัยใหม่ ปัจจุบันนอกจากทำงานศิลปะ เขารับ แหน่งอาจารย์สอนภาควิชาทัศนศิลป์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อาจิณโจนาธานสนใจในกระ บวนการสร้างสรรค์มากกว่าผลสำเร็จของตัวงาน ที่ผ่านมาอาจิณโจนาธานทำงานเกี่ยวเนื่องประเด็น เชิงสังคม และการเมือง รวมไปถึงการโต้ตอบกับสภาพสังคมที่กำลังพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง บางส่วน ของนิทรรศการที่ผ่านมาของเขา ได้แก่ นิทรรศการ Khonkaen Manifesto จังหวัดขอนแก่น ประเทศ ไทย (2018) นิทรรศการ No Man’s Land ที่ The Jam Factory กรุงเทพมหานคร (2018) เทศกาล The Asian Students and Young Artists Art Festival ที่ Dongdaemun Design PlazaContinue reading “อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ”

Many Cuts Art Space เป็นพื้นที่ทางศิลปะในฉะเชิงเทราที่ร่วมก่อตั้งจากผู้คนที่รักในงานศิลปะ อาจารย์ นักศึกษา ศิลปิน โดยมีเป้าหมายในการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะหมุนเวียน ทั้งศิลปินในฉะเชิงเทราและศิลปินร่วมสมัยจากที่อื่นๆ และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเสวนาความคิดทาด้านสังคม ท้องถิ่น และศิลปะวัฒนธรรมเป้าหมายของพวกเราที่ต้องการจะสนับสนุนทั้งศิลปินรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ที่มีความฝันในการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของตนเอง ที่สะท้อนสุนทรียะและประเด็นร่วมสมัย เราได้เปิดพื้นที่แห่งนี้มากว่า 2 ปี เราได้จัดแสดงนิทรรศการมากกว่า 15 ครั้งที่เป็นทั้งผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะการจัดวาง ภาพถ่าย แะผลงานอื่นๆ กิจกรรมเสวนา กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมฉายหนังอีกกว่า 20 ครั้ง ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากชาวฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกล้เคียงการก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ของ Many Cuts Art Space นี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะสามารถผลักดันให้นักสร้างสรรค์ทุกแขนงได้เผยแพร่ผลงานของตัวเอง พร้อมกับเป็นแหล่งเรียนรู้ พูดคุยแลกเปลี่ยน และพบปะของกลุ่มคนผู้รักศิลปะเราเชื่อว่าศักยภาพของมนุษย์มีมากกว่าที่เราเห็น ความคิดสร้างสรรค์ของผู้คนมีมากกว่าที่พื้นที่ที่จะแสดออก เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางศิลปะขึ้นในจังหวัดฉะเชิงเทรา และหวังว่าทุกคนที่ผ่านมาจะมีความสุขกับมันด้วยความรักและปรารถนาดีทีมงาน Many Cuts Art Space About Us The new artContinue reading