เบญจรงค์ โควิพิทักษ์เทศ


เกี่ยวกับศิลปิน

เบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศ เกิดที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อปี พ.ศ. 2516 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาทัศน ศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบการศึกษาระดับปริญญาปริญญาโทจากคณะ จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เบญจรงค์นับเป็นศิลปินที่มีผลงานมาอย่างต่อ เนื่อง และได้รับรางวัลจากเวทีประกวดผลงานมามากมาย ปัจจุบันทำงานศิลปะและรับตำแหน่งอาจารย์พิเศษที่ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผลงานการประกวดที่ ผ่านมาได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 16th Bualuang Painting Contest(1992) และ 17th Bualuang Painting Contest by the Bangkok Bank(1993) ,รางวัลเหรียญทองแดง Nakornthon Thai Painting Contest by the Nakornthon Bank(1993) ,รางวัลดีเด่น 2nd Parnasonic Contemporary Painting Exhibition(1996) ,รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม Art Exhibition of Thailand Art Award 1997 by Philip Morrie Group(1997) ,รางวัลพิเศษ Boonrawd Brewery Art Exhibition(1998) ผลงานแสดงที่ผ่านมาได้แก่ SOLO EXPOSITION CROWDED COMFORT AT WHITESPACE GALLERY BANGKOK (2009) ,All About Thai at the Silom Galleria(2002) ,Glory and Power At the Silom Galleria(2003) ,Beauty of Thailand 8th Arts Exhibition of Six(2004) ,Ease & Wild at All Seasons Place (2004) ,ASEAN – JAPAN Art Exhibition At Amarin Plaza Hotel(2004) ,The 5 Decade Anniversary the College of Fine Arts Exhibition” At the Silom Galleria (2004) 

%d bloggers like this: