อุทิศ เหมะมูล


เกี่ยวกับศิลปิน

อุทิศ เหมะมูล เกิดที่จังหวัดสระบุรี เมื่อปีพ.ศ. 2518 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากจบการศึกษา อุทิศทุ่มเทชีวิตไปกับการทำงานเขียน สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นนักเขียนเบอร์ต้นๆของเมืองไทย นอกจากนี้ เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักเขียนรางวัลซีไรต์ปีพ.ศ. 2552 จากนวนิยายลับแลแก่งคอย และในปีพ.ศ. 2561 เขาได้รับรางวัลศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ อุทิศเริ่มทำงานจิตรกรรมอย่างจริงจังอีกครั้งในช่วงปีพ.ศ. 2560 พร้อมๆไปกับการเขียนหนังสือร่างของปรารถนา จนเป็นที่มาของนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของเขา ผลงานแสดงที่ผ่านมาของเขาได้แก่ นิทรรศการร่างของปรารถนา ที่ Artist+Run ที่กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2560) และนิทรรศการความสุขของแสง ที่ The Jam Factory Gallery ที่กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2562)

%d bloggers like this: