ปพนศักดิ์ ละออ


เกี่ยวกับศิลปิน

ปพนศักดิ์ ละออ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2524 ที่จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2556)  และระดับปริญญาตรีจากส คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2546) ปพนศักดิ์มักทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพสังคม และการเมืองไทย รวมถึงการพูดถึงประเด็นต้องห้าม ในสังคมไทย ที่ผ่านมาปพนศักดิ์มีผลงานแสดงเดี่ยวและกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ บางส่วนของนิทรรศการเดี่ยวล่าสุดของปพนศักดิ์ ได้แก่ นิทรรศการ Far from home ที่ Artist+Run กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (พ.ศ. 2560) ทรรศการ Silent No More ที่ไลลลาแกลเลอรี่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย (พ.ศ. 2558) นิทรรศการ  Loss of Hearing: Piano Concerto No.5 (the “Emperor”) ที่อังกฤษแกลเลอรี่ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย (พ.ศ. 2556)  นิทรรศการ Try Arm ที่แกลเลอรี่เวอร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (พ.ศ. 2555) บางส่วนของผลงานแสดงกลุ่ม ได้แก่ นิทรรศการ Concept, Context and Contestation: Art and Collective in Southeast Asia ที่ Goethe-Institut เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม (พ.ศ. 2558) เทศกาลศิลปะนานาชาติ  The 8th Asia Pacific Triennial of Contemporary Art ที่ the Queensland Art Gallery | Gallery of Modern Arที่เมืองบริสเบน ควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย (พ.ศ. 2558) นิทรรศการ Concept, Context and Contestation: Art and Collective in Southeast Asia ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (พ.ศ. 2556) นิทรรศการ The Hua Krathi Project : Australian Thai Artist Interchange เมืองเมลเบอร์น ประเทศออสเตรเลีย (พ.ศ. 2556) นิทรรศการ I know, Who’s afraid of red, yellow and blue ที่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย     (พ.ศ. 2555) เป็นต้น

%d bloggers like this: