รุกข์ โฟล์โร่


เกี่ยวกับศิลปิน

รุกข์ โฟล์โร เกิดปี 1987 เป็นศิลปินสัญชาติไทย-ฟิลิปปินส์ทำงานที่กรุงเทพ จบการศึกษาปริญญาโทสาขา Fine Art จากมหาวิทยาลัย Birmingham School of Art ประเทศอังกฤษ ในปี 2012 ได้รับเลือกเข้าโครงการ UK Young Artists และแสดงงานในเทศกาล World Event Young Artist ที่ Nottingham ประเทศอังกฤษ ในปี 2015 ได้รับโอกาสเป็นศิลปินในพำนักที่ Thaillywood Artist Residency จังหวัดชลบุรี และ ที่ Centre Intermondes ประเทศฝรั่งเศสในปี 2016 ตัวศิลปินได้จัดนิทรรศการในประเทศ อังกฤษ ฝรั่งเศส และ ไทย  ผลงานโดยรวมเกี่ยวกับตัวตนที่ไม่หยุดนิ่งและทฤษฎีของสภาวะที่กำลังจะเป็น (becoming) ศิลปินสำรวจลึกเข้าไปในตัวตนพร้อมกับสังเกตการณ์สิ่งรอบข้างในสังคมเพื่อหาแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดด้านต่างๆของตัวเขา งานแต่ละชุดถูกนำเสนอด้วยตัวตนที่ไม่เหมือนกันของศิลปินที่มีชื่อต่างกันได้แก่ Flux, Corvus, Blastard, และ Alpha\Omega ตัวตนแต่ละตัวมีสุนทรียะและนิสัยที่ไม่เหมือนกันซึ่งศิลปินใช้เป็นเครื่องมือสื่อถึงเรื่องราวต่างๆผ่านงานศิลปะ

%d bloggers like this: