พิสิฎฐ์กุล ควรแถลง


เกี่ยวกับศิลปิน

พิสิฎฐ์กุล ควรแถลง เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2529 ที่กรุงเทพมหานคร พิสิฎฐ์กุลจบการศึกษาจากสาขาวิชาประติมากรรม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พิสิฎฐ์กุลมักทำงานศิลปะกับสื่อและเทคนิคที่หลากหลาย และไม่จำกัดการนำเสนอผลงานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง พิสิฎฐ์กุลทำงานศิลปะบนรากฐานจากประสบการณ์ เขาสนใจในประเด็นทางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ รวมถึงวัฒนธรรมป๊อป และมักเชื่อมโยงประสบการณ์ของเขาเองเข้ากับประเด็นดังกล่าวพิสิฎฐ์กุลมีผลงานการเเสดงเดี่ยวและกลุ่มมาอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ บางส่วนของนิทรรศการเดี่ยวล่าสุดของเขา ได้แก่ เทศกาลศิลปะIN THE TITANIC WE LOOKING FOR SOMEONE : SUPER ART EXPO 2017 ที่จัดแสดงผลงานศิลปะในพื้นที่หลายแห่งทั่วกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2560) นิทรรศการ impossibKK-DREAM ที่ LENDROIT Éditions ประเทศฝรั่งเศส (พ.ศ. 2558)  นิทรรศการ Get Out project ที่ Soap Gallery เมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น (พ.ศ. 2557) นิทรรศการ ZZ ที่ WTF Gallery กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (พ.ศ. 2557) นิทรรศการ WRATH OF THE TITANS ที่ Speedy Grandma กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (พ.ศ. 2556) นิทรรศการ  UNFINISHED HISTORY PROJECT ที่ PUNTO PRECT เมืองเบปปุ ประเทศญี่ปุ่น (พ.ศ. 2555) เป็นต้น

%d bloggers like this: