นฤพนธ์ ชุติวรรณโสภณ


เกี่ยวกับศิลปิน 

นฤพนธ์ นับเป็นศิลปินที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปะ เขาถูกค้นพบและชักชวนให้เข้า ร่วมกลุ่ม ธรรม โดย ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ สาขา ทัศนศิลป์ ( จิตรกรรม ) และเริ่มแสดงนิทรรศการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด นฤพนธ์เริ่มศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยตนเองเป็นเวลามากกว่า 20 ปี เขาเริ่มทำงานศิลปะอย่างจริงจัง เช่นเดียวกันกับที่เริ่มหันมาศึกษาหลักปรัชญาทางพุทธศาสนา และหลักปรัชญาของเซน หลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคเนื้องอกในไขสันหลัง

%d bloggers like this: