ธวัชชัย เข็มมุก


ธวัชชัย เกิดที่อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา เขากำลังศึกษาภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทร์ ธวัชชัยสนใจประเด็นทางด้านสังคม และการให้คุณค่าผู้คนรอบตัว และผู้คนที่อยู่ร่วมกัน รวมไปถึงการให้คุณค่าของตัวบุคคล นิทรรศกาล WORKING CLASS HERO นับเป็นนิทรรศกาลเดี่ยวครั้งแรกของธวัชชัย ที่ผ่านมาธวัชชัยมีผลงานการแสดงกลุ่ม อาธิ เช่น 8 Riew Art Festival 3 ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ฉะเชิงเทรา(2560)และนิทรรศกาล 8 Riew Art Festival 2 (2559)และนิทรรศกาล 8 Riew Art Festival 1 (2558)

%d bloggers like this: