คธา แสงแข


เกี่ยวกับศิลปิน 

คธา แสงแข เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2519 คธาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาประติมากรรมที่ University of California ลอสแองเจอลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา และจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก RMIT University  ประเทศออสเตรเลีย คธามักทำงานศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นเรื่องอัตลักษณ์ สังคมเมือง การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม สถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง (situation-specific) และประเด็นทางสังคม-การเมือง ปัจจุบันคธาทำงานศิลปะ และเป็นอาจารย์สอนในภาควิชาศิลปะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

%d bloggers like this: