อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ

เกี่ยวกับศิลปิน

อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ เกิดเมื่อปี 1983 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ภาควิชาทัศนศิลป์ (ศิลปะจินตทัศน์) และจบการศึกษาระดับปริญญา โทจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ภาควิชาศิลปะสมัยใหม่ ปัจจุบันนอกจากทำงานศิลปะ เขารับ แหน่งอาจารย์สอนภาควิชาทัศนศิลป์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อาจิณโจนาธานสนใจในกระ บวนการสร้างสรรค์มากกว่าผลสำเร็จของตัวงาน ที่ผ่านมาอาจิณโจนาธานทำงานเกี่ยวเนื่องประเด็น เชิงสังคม และการเมือง รวมไปถึงการโต้ตอบกับสภาพสังคมที่กำลังพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง บางส่วน ของนิทรรศการที่ผ่านมาของเขา ได้แก่ นิทรรศการ Khonkaen Manifesto จังหวัดขอนแก่น ประเทศ ไทย (2018) นิทรรศการ No Man’s Land ที่ The Jam Factory กรุงเทพมหานคร (2018) เทศกาล The Asian Students and Young Artists Art Festival ที่ Dongdaemun Design Plaza กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (2017) นิทรรศการ CITYSCAPE vol.1 ที่ Many Cuts Art Space จังหวัด ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย (พ.ศ. 2017) นิทรรศการ Variation ที่ ไลลาแกลเลอรี่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย (2016) นิทรรศการ Gazing into Colour ที่ ไลลาแกลเลอรี่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย (2015) เป็นต้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: